Valitse sivu

VAIKUTTAVAA VALMENNUSTA

Minulla on ollut ilo olla mukana rakentamassa erilaisia valmennuskokonaisuuksia sekä tilaajan että palvelun tuottajan näkövinkkelistä 20 vuoden ajan. Uskon että tämän kokemuksen avulla pystyn auttamaan vaikuttavien valmennusratkaisuiden rakentamisessa.

 

Esimerkkejä valmennuskokonaisuuksista.

Koska jokainen työyhteisö ja organisaatio on erilainen, rakennan jokaisen valmennuskokonaisuuden aina tarpeisiin sopivaksi yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Esimerkkejä valmennuskokonaisuuksista

Koska jokainen työyhteisö ja organisaatio on erilainen, rakennan jokaisen valmennuskokonaisuuden aina tarpeisiin sopivaksi yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Perusta kuntoon - hyvää energiaa työyhteisöön

Työelämän myllerryksessä tarvitaan hyvää energiaa. Tämä valmennuskokonaisuus auttaa vahvistamaan oman hyvinvoinnin perustaa ja lisää kykyä johtaa tietoisesti itseään.

Hyvä itsensä johtaminen ja kestävä hyvinvointi elämänkaaressa

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen – palautuminen, uni, liikunta ja ravinto

Omien oppimis- ja kehittymisvalmiuksen lisääminen

Esimiehen hyvinvoinnin edistäjänä

Hyvä johtaminen lähtee hyvästä itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta.

Valmennuksessa etenemme esimiehen itsensä johtamisesta kohti tiimin hyvinvoinnin edistämistä. Valmennuksessa käydään läpi käytännöllisiä työkaluja ja keinoja lisätä sekä omaa että tiimin hyvinvointia.

Hyvä palautuminen ja uni menestystekijänä

Palautuminen ja uni voimavaratekijöinä. Firstbeatin avulla tieto teoiksi.

Valmennus auttaa tunnistamaan omat voimavaratekijät ja löytämään oman arjen kestäviä ratkaisuja palautumisen vahvistamiseen. Työkalun käytetään Firstbeat Hyvinvointianalyysiä.

Levollinen mieli hyvinvoinnin lähteenä

Kognitiivinen ergonomia ja aivojen kuntoa vaaliva työn tekeminen

Myötätunto ja tunneäly

Autopilotista tietoisiin valintoihin

Rakentava vuorovaikutus esimiestyössä

Valmennuksessa käydään läpi rakentavat vuorovaikutuksen elementtejä ja vahvistetaan itsetuntemusta tunnistamalla oman vuorovaikutuksen potentiaali ja kehittymismahdollisuudet.

Mitä meille kuuluu? Työhyvinvointikyselyiden käsittely ja työyhteisön voimavarojen vahvistaminen

Työhyvinvointikyselyiden avulla saadaan parhaimmillaan arvokasta tietoa työyhteisön tilanteesta; johtamisesta, työ-oloista, kuormistus- ja voimavaratekijöistä sekä vuorovaikutuksesta. Miten kyselyitä kannattaa käsitellä ja tulosten tuottamasta tiedosta rakentaa pieniä arjen tekoja joilla vahvistaa työyhteisöä?

Tiimin vetäjän eväät

Valmennuksessa rakennamme pohjaa hyvälle ja kestävälle esimistyölle. Teemoina mm. esimiehen roolin kirkastaminen, tavoitteellinen vuorovaikutus, haastavien tilanteiden käsittely, oma jaksaminen ja hyvinvointi, fiksu ajankäyttö, erilaisuus tiimeissä

Yksilövalmennukset hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamiseksi

Esimerkiksi:

Kokonaisvaltaisen ja kestävän hyvinvoinnin sparraus

Tiedosta voimavarasi – vahvista energiaasi

Firstbeat-mittaus omien voimavaratekijöiden tunnistamiseksi ja voimavaravalmennus jossa rakennettaan yksilöllinen suunnitelma omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Mistä vaikuttavuus rakentuu?

Mistä vaikuttavuus rakentuu?

Ensimmäisen askel on valmennuksen hyödyllisyys ja merkityksellisuus osallistujalle – muutos lähtee aina yksilöstä.

Toinen askel on toiminta työyhteisössä ja tuki uusille asioilla – mitä vahvemmin valmennuksessa oivallettuja asioita tuetaan työyhteisön ja esimiehen toimesta sitä varmemmin opitut asiat ja käytännöt tulevat osaksi arkea.

Kolmas askel- sitä saat mitä mittaat. Mittarit ja seuranta ovat olennainen osa vaikuttavuutta.

Määrittelen yhdessä kanssanne sopivat mittarit joilla päästään tarkastelemaan vaikuttavuutta työyhteisötasolla. Mitä vahvemmin valmennusprosessin sisältö ja tavoitteet ovat linkissä yrityksen strategiaan ja tahtotilaan sitä helpompi prosessin aikana syntyneet ajatukset ja oivallukset on toteuttaa.

Autan mittareiden ja seurannan kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Valmennusmetodejani

Valmennusmetodejani

Käyttämieni valmennusmetodien tavoitteena on saada aikaa oivallus, uusi ajatus tai näkökulma jonka voi toteuttaa omassa arjessa konkreettisena uutena toimintatapana tai työkaluna. Usein muutos tapahtuu näkyy myös mindset-tasolla; parempana kykynä tarkastella omaa toimintaa.

Käytän valmennuksissa paljon visualisointia, tai ehkä paremminkin piirustelua, jotta käsitelteltävä asia tulee näkyväksi. Erilaiset omaa ajattelua haastavat reflektiotehtävät ja käytännönläheiset harjoitukset ovat aina osa valmennuksiani. Käytän valmennuksissani myös erilaisia coaching-työkaluja, aina tarpeen ja tavoitteen mukaan.

 

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Teen valmennusyhteistyötä ja toimin freelancer-valmentajana AS3 valmennusyrityksessä ura- ja työkykyvalmennuksissa sekä yksilöcoachauksissa. 

Olen mukana HAUS Kehittämiskeskuksen toimittajarekisterissä, valmennusaiheina työhyvinvointi ja johtamisen kehittäminen.

VALMENNUSPALAUTTEISTANI NAPATTUA:

VALMENNUSPALAUTTEISTANI NAPATTUA:

”Olet tosi hyvä työssäsi! Vahvuutesi ovat kokemuksen mukanaan tuoma varmuus, joka näkyy siinä että annat valmennettaville tilaa ja löydät helposti ne oleelliset asiat, joihin kannattaa käyttää aikaa siinä hetkessä. Vahvuuksiasi ovat myös sosiaaliset taidot, aitous/hetkessä läsnä oleminen ja positiivinen asenne.”

”Ihana, inspiroiva valmentaja!. Mukavan aktivoivaa ja käytännönläheistä valmennusta kaikkine harjoituksineen.”

”Olet Riikka aivan mahtava valmentaja! Tuot asiat esille lämminhenkisesti, kuuntelet mielipiteitä arvostavasti ja evästät ja haastat valmennettavia sopivasti ajatteluun.”

”Positiivinen ja hyvin motivoiva valmentaja”
”Selkeää ja mukaansatempaavaa valmentaja, herättää kuuntelijankin ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Hyvä!

“Mahtava ja innostava asenne. Kiitos!”
”Olin todella väsynyt ja nuutunut kun tulin lähipäivään mutta valmentajan tarmokkuus ja into tarttuivat minuunkin”

”Selkeä ja asiantunteva tapa käsitellä asioita, osaa innostaa osallistumaan, käytännönläheinen”
”Innostava, esimerkillinen ja aivan loistava esiintymään.”

LÄHDETÄÄNKÖ TEKEMÄÄN MATKAA YHDESSÄ?
OTA YHTEYTTÄ!

12 + 1 =

Sinun Valmentajasi – ammattitaidolla ja arvostaen

RIIKKA MIKKONEN

 

 

Työyhteisö -ja hyvinvointivalmentaja

040 765 6803

riikka(at)motion2you.fi